ქირავდება ბინა თბილისში

ყოველთვიურად თბილისში საკმაოდ ბევრი ბინა ქირავდება. მოთხოვნა განხსხვავებულია ბინის ზომისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით. ცენტრალურ უბნებში უფრო მეტად მოთხოვნადია პატარა, კეთილმოწყობილი ბინები, ხოლო გარეუბნებში, შედარებით უკეთ ქირავდება საშუალო და დიდი ზომის ბინები.

მეტის ნახვა

ძებნა

თბილისის შესახებ

თბილისში უძრავი ქონების ფონდი საკმაოდ მოძველებულია. სტატისტიკურად, ქალაქის ცენტრში ძირითადად ახალ აშენებულ კოპუსებში ქირავდება ბინები. შედარებით დიდი ზომის ბინის, საცხოვრებელი მიზნით ქირაობა ხშირ შემთხვევაში გარეუბნებში ხდება. თუ დიდ ოჯახებს სჭირდებათ ბინის ქირაობა, მათთვის უფრო პრიორიტეტულია ფართი და კეთილმოწყობა და არა ბინის ცენტრალურ უბანში მდებარეობა.

ბინების ფასები თბილისში

ბინის ქირაობისას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტრია ბინის ფასი. როგორც წესი, ბაზარზე დამკვიდრებულია სხვადასხვა კატეგორიისთვის კონკრეტული ფასების შუალედი. რაც უფრო იზრდება ბინის ფართი, მით უფრო მცირდება ქირაობის ფასი ერთ კვადრატულ მეტრზე. ცენტრალურ უბნებში, გარეუბნებისგან განსხვავებით შედარებით ძვირად ქირავდება ბინები.თუმცა ცხადია, გაქირავების ფასი ასევე დამოკიდებულია ბინის მდგომარეობაზე.

რა მიზნით ქირავდება ბინები თბილისში

თბილისში ბინები სხვადასხვა მიზნით ქირავდება. ძირითად შემთხვევებში ბინებს ქირაობენ რაიონიდან ჩამოსული, თბილისში დროებით ან ახალ დასაქმებული ადამიანები. ასევე ხშირია ბინის ქირაობა ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლისას, ახალგაზრდა წყვილისთვის. გრძელვადიანი მიზნებით  ბინებს ხშირად ქირაობენ, თბილისში სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტები. ახალაშენებულ კორპუსებში, ბინის ქირაობის საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა, საქართველოში სამუშაოდ ჩამოსული უცხოელების მხრიდან.

ბინის ძებნა თბილისში

ბინის ყიდვასთან შედარებით, ბინის ქირაობის გადაწყვეტილების მიღება შედარებით მარტივია. თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია ძებნის კრიტერიუმების ზუსტად და თანმიმდევრულად შევსება. ბინის ძებნისას, კარგად უნდა ჩამოვყალიბდეთ რა არის ჩვენი მთავარი მიზანი და რა კრიტერიუმია ჩვენი მოცემულობიდან გამომდინარე გადამწყვეტი. კონკრეტულად საინტერესოა, ჩვენთვის უბანს აქვს უფრო დიდი მნიშვნელობა, ფასს თუ ბინის ფართს.

ბინის ქირაობა თბილისში

ბინის ქირაობის გადაწყვეტილების შემდეგ მნიშვნელოვანია, მესაკუთრესთან კონკრეტული და ზუსტი მოლაპარაკება. ხშირ შემთხვევაში, მესაკუთრეები ითხოვენ პირველი და ბოლო თვის ქირის წინასწარ გადახდას. გარდა ამისა აუცილებელია, მესაკურეს შეუთანხმდეთ კონკრეტულად ანგარიშსწორების ფორმასა და თარიღზე. ასევე მნიშვნელოვანია, ზუსტად განსაზღვროთ, ბინის ქირაობის შეწყვეტის სურვილის შემთხვევაში რამდენი ხნით ადრე უნდა აცნობით მესაკუთრეს.

ბინის პოვნის შემდეგ

ბინის პოვნის შემდეგ, როცა მის ქირაობას გადავწყვეტთ მნიშვნელოვანია, გადავამოწმოთ იურიდიული საკითხები, კერძოდ რეალურად ეკუთვნის თუ არა ეს უძრავი ქონება ჩვენთვის ცნობილ მესაკუთრეს, ხომ არ ხდება გაქირავებული ქონების, მეორედ გაქირავება. გარდა ამისა, საჭიროა ჩვენი ყველა შეთანხმებისთვის იურიდიული ძალის მინიჭება და ხელშეკრულების გაფორმება მესაკუთრესთან, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველა მნიშვნელოვანი და სათუო საკითხი.

მეტის ნახვა