იყიდება ბინა თბილისში

ყოველწლიურად თბილისში საკმაოდ ბევრი ბინა იყიდება. მოთხოვნა სტაბილურია საშუალო ზომის ბინებზე, ხოლო მზარდია იაფიან, პატარა ბინებზე. თბილისის გარეუბნებში ყველაზე მეტი ბინა იყიდება. ბინის ყიდვა არ არის მარტივი და სწრაფად მისაღები გადაწყვეტილება და ეს პროცესი დაახლოებით სამიდან ექვს თვემდე გრძელდება.

მეტის ნახვა

ძებნა

თბილისის შესახებ

თბილისში უძრავი ქონების ფონდი კვლავ მოძველებულია.ბოლო წლების სწრაფი განვითარების მიუხედავად, თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე კვლავ ძველი შენობები ჭარბობს. ამასთან, სექტორის ძლიერი ზრდის პოტენციალზე მიანიშნებს ის ფაქტი, რომ თბილისში თანამედროვე სტანდარტებით უძრავი ქონების მხოლოდ 25%-მდეა აშენებული. თუმცა უძრავი ქონება ისევ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან აქტივად.

ბინების ფასები თბილისში

ფასები მზარდია ცენტრალურ უბნებში და მეტნაკლებად სტაბილურია გარეუბნებში. თბილისში ბინის ყიდვის ფასები ადგილმდებარეობის გარდა დამოკიდებულია უშუალოდ შენობა-ნაგებობის მდგომარეობაზე. აღსაშნინავია, ის ფაქტი, რომ თბილისში ბინების მხოლოდ 22% არის აშენებული 1991 წლის შემდეგ. შენობის მდგომარეობის გარდა, ფასის სხვაობას განაპირობებს ბინის მდგომარეობა.შავ კარკასსა და დასრულებულ ბინას შორის ფასში სხვაობა დაახლოებით $350-ია.

რა მიზნით იყიდება ბინები თბილისში

ბინის ყიდვას წელიწადში დაახლოებით 7 000 – 9 000 ოჯახი საჭიროებს, შესაბამისად თბილისში, დაახლოებით სწორედ ამ რაოდენობით იყიდება ბინები. თბილისში ქირით მოსახლეობის დაახლოებით 8% ცხოვრობს, შესაბამისად მაღალია მოთხოვნა ბინის ყიდვაზე. ბინის ყიდვის ძირითადი მიზეზია ოჯახების გაფართოება ან განცალკევება, წყვილის ან ინდივიდის დამოუკიდებლად ცხოვრების სურვილი.მნიშნელოვანია, რომ საინვესტიციოდ ბინების ყიდვა ძალიან მომგებიანი გადაწყვეტილებაა.

ბინის ძებნა თბილისში

ბინის ყიდვის გადაწყვეტილების მიღება არ არის მარტივი პროცესი. ამ დროს ბევრ დეტალზეა საჭირო ყურადღების გამახვილება და შესაბამისად მნიშვმელოვანია ძიების სწორი და შესაფერი კრიტერიუმების შერჩევა. დღევანდელ რეალობაში, უძრავ ქონებას ძირითადად უძრავი ქონების პლატფორმებზე ეძებენ. აქ უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ძებნის კრიტერიუმების თანმიმდევრული არჩევა, რაც საშუალებას მოგვცემს უფრო კონკრეტული და ჩვენს მოთხოვნებზე ზუსტად მორგებული უძრავი ქონება აღმოვაჩინოთ.

ბინის ყიდვა თბილისში

საქართველოში,  იპოთეკური სესხით ბინების გაყიდვების დაახლოებით 40% ფინანსდება. როცა სასურველ უძრავ ქონებას შევარჩევთ, მნიშვნელოვანია ფინანსური საკითხების სწორად და შესაბამისად გადაწყვეტა. მაგალითად, თუ ხართ საქართველოს ბანკის მომხმარებელი, შეგიძლიათ area.ge -ზე დარეგისტრირდეთ პირადი ნომრის მითითებით და დისტანციურად ნახოთ თქვენი წინასწარდამტკიცებული იპოთეკური სესხის ლიმიტი.

ბინის პოვნის შემდეგ

უძრავი ქონების არჩევისას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ფინანსურ ოპერაციებს შევასრულებთ, აუცილებელია რამდენიმე იურიდიული საკითხის შემოწმება. კერძოდ უნდა გადაამოწმოთ ვის სახელზეა უძრავი ქონება, ხომ არ არის დატვირთული იპოთეკით ან ხომ არ არსებობს მასთან დაკავშირებით რაიმე სახის სამართლებრივი დავა. ამ და სხვა საინტერესო ინფორმაციას საჯარო რეესტრის დახმარებით გაარკვევთ.

მეტის ნახვა