გირავდება ბინა ბათუმში

ბინის გირაობა ბათუმში ნაკლებგავრცელებული გარიგების ფორმაა. ბინის დაგირავება, ბათუმშიც სტანდარტული პირობებით ხდება. ბინის გირაობა ბათუმში შესაძლებელია როგორც დამგირავებლის ცხოვრების უფლებით, ისე მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით.

მეტის ნახვა

ძებნა

ბინის გირაობის შესახებ

ბინების გირაობა საკმაოდ კომპლექსური გარიგების ტიპია. შესაძლებელია ბინის გირაობა დამგირავებლის ცხოვრების უფლებით, რაც ნიშნავს, რომ დამგირავებელი ბინის მეპატრონეს უხდის გარკვეულ თანხას და მისგან იღებს ბინაში ცხოვრების უფლებას გარკვეული ვადით. არსებობს ბინის გირაობის მეორე ფორმა - როდესაც ბინა გირავდება მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით. ამ შემთვევაში დამგირავებელი მესაკუთრეს უხდის გარკვეულ თანხას, მესაკუთრე რჩება ბინაში და დამგირავებელს ყოველთვიურად უხდის გარკვეულ სარგებელს.

ბინების გირაობის ფასები ბათუმში

ბინის გირაობა ბათუმში შესაძლებელია, ბინის საბაზრო ფასის დაახლოებით 20%-დან 50%-მდე შუალედში. თუმცა ბინის გირაობის ფასი ბათუმში, ისე როგორც სხვაგან დამოკიდებულია ბინის მდგომარეობაზე, ადგილმდებარეობაზე, ფართზე და სხვა დამატებით პირობებზე. გარდა ამისა, ბინის გირაობის ფასი განსხვავდება გირავნობის ტიპის მიხედვით და დამოკიდებულია მესაკუთრის ცხოვრების ან დამგირავებლის ცხოვრების უფლებაზე. ბინის გირაობისას მნიშვნელოვანია,  იურიდიული საკითხებზე განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა.

რა მიზნით გირავდება ბინები თბილისში

ბინების გირაობა ბათუმში სხვადასხვა მიზნით ხდება. მაძიებლები, ვისაც ბინის გირაობა ამ ბინაში ცხოვრების მიზნით სჭირდებათ ეძებენ ბინებს დამგირავებლის ცხოვრების უფლებით. ხოლო ადამიანები, ვისთვისაც ეს გარიგების ფორმა ერთგვარი ინვესტიციაა, ეძებენ ბინებს მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით. ბათუმში, მისი ტურისტული აქტიურობის გამო, ხშირია ბინის გირაობა და შემდგომში, ტურისტული სეზონის დროს ამ ბინის დღიურად გაქირავება.