ნიუ გრუპი

ნიუ გრუპი

დეველოპერი

წევრი მაი 2019-დან

პარტნიორი
საქართველოს ბანკი