აისი ინვესტი

აისი ინვესტი

სააგენტო

წევრი აპრ 2019-დან

ინფორმაცია

უძრავი ქონების საინვესტიციო სააგენტო აისი ინვესტი დაფუძნდა 2014 წლის 26 აგვისტოს, მიმართულება: საშუამავლო საქმიანობა.


აგენტები (1)
განცხადება (344)

ელენე ჯიქია220views
596 286 060